Volwassenen

Bijbel gespreksgroep

Deze Bijbelstudiegroep vormt een gemêleerde groep, van jong tot oud, die één keer in de 2-3 weken op donderdagavond bij iemand thuis bij elkaar komt. We bestuderen samen de Bijbel om samen te ontdekken wat God op dat moment tot ons te zeggen heeft, waarbij we ons richten op Hem en luisteren naar Zijn stem. We delen daarbij graag met elkaar hoe God werkt in de levens van mensen, om elkaar en anderen vervolgens in onze gebeden op te dragen. Per jaar nemen we een Bijbelboek door. 

Iedereen die geen aansluiting vindt bij één van de bestaande verenigingen of kringen of aan een extra Bijbelstudiegroep wil deelnemen is van harte welkom om mee te doen!

Onderling Contact

Onze Bijbelstudiekring bestaat uit ouderen vanuit de gemeente die ’s avonds liever niet meer de deur uit gaan. Daarom houden we meestal één keer per maand op een donderdagmiddag Bijbelstudie bij één van de Kringleden thuis. 

We zoeken de studies uit kerkbladen en boekjes. Dat allemaal in overleg met elkaar. Diegene die het onderwerp voorbereidt neemt ook de leiding op zich.

Mannenvereniging

De mannenvereniging is opgericht op 11 februari 1932. Iedere 2e en 4e woensdag van de maand komen wij samen, uitgezonderd de maanden mei, juni, juli en augustus. De samenkomsten worden gehouden in ons kerkgebouw. De vereniging heeft momenteel 25 leden van uiteenlopende leeftijd, waarvan een groot deel de avonden bezoekt.  
Iedere bijeenkomst staat in het teken van Bijbelstudie. Dit doen wij met behulp van het blad ‘De Saamwerker’. Dit is een uitgave van de bond voor Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen. Iedere keer is een andere broeder aan de beurt om de inleiding te verzorgen. Zo komen diverse thema’s uit het oude en nieuwe testament aan de orde. Samenkomen rondom een geopende Bijbel, kritische gesprekken op broederlijke toon: Woord van God en van het verlossingswerk van Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. Tot opbouw van ons geloof en tot Zijn eer.

Vrouwen Bijbel Kring

De VrouwenBijbelKring – VBK Phébe bestaat sinds 2 december 1952, eerder als vrouwenvereniging Phébe. In 2017 hebben we dus ons 65-jarig bestaan gevierd!
Jammer genoeg neemt het aantal leden van de vereniging af, vooral door vergrijzing. Op het moment hebben we nog 17 leden.
Als vrouwen komen we de tweede en vierde dinsdag van de maanden september tot april/mei bij elkaar om Gods Woord te onderzoeken. De Bijbelstudies komen meestal uit ‘ons’ contactblad van de CGK-vrouw. Gewoonlijk houden we twee vergaderingen per seizoen gezamenlijk met de mannenvereniging. Verder leggen leden van de VBK welkomst, zieken en ouderen bezoeken af.
We versturen kaarten naar zendingswerkers, bewoners van het bejaardenhuis in Badeni en naar mensen die in het ziekenhoekje van het contactblad CGK-vrouw genoemd worden.
Het verjaardag fonds van onze gemeente wordt door de VBK beheerd. De opbrengst ervan gaat naar van tevoren gekozen doelen.

Jongeren Bijbel Studie Vereniging 

De JBSV bestaat uit een groep jongvolwassenen tot de leeftijd van ongeveer 40 jaar, die elke drie weken bij elkaar komen. We hebben aan de hand van een Bijbeltekst of een boekje een Bijbelstudie. Er zijn drie groepen die op verschillende avonden samen komen, te weten zondag, dinsdag en donderdag.

Twee keer per jaar komen we als gehele vereniging samen in de kerk voor een thema avond. Naast doorpraten over de Bijbel en/of een onderwerp is er ook tijd om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een barbecue en een andere activiteitenavond voor ontspanning. Je bent van harte welkom!

Christelijk koor Testify

Volgt binnenkort