Kerkdienst bekijken

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte. De collectedoelen staan vermeld in het preekrooster.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

Via onderstaande player kun je de dienst live meekijken

Via onderstaande player kun je de diensten uit het archief terugkijken.