Preekrooster & Liturgieën

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

AANKOMENDE DIENSTEN


Zondag 12 juli
9:30 uur: Drs. F.W. v d Rhee, Veenendaal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 19 juli
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 26 juli
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 2 augustus
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 9 augustus
9:30 uur: Ds J.J. Lof, Doetinchem
15:00 uur: Ds J.J. Lof, Doetinchem

Zondag 16 augustus
9:30 uur: Leesdienst
15:00 uur: Dr. D. Visser, Amersfoort

Zondag 23 augustus
9:30 uur: Student S. Bulten, Enschede
15:00 uur: Student S. Bulten, Enschede

Zondag 30 augustus
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 6 september
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 12 JULI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Gez. 444: 1,2 en 3 LvK Grote God wij loven U
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 84: 1 en 2 OB
Wet
Zingen: Opwekking 125 Heer ik kom tot U
Gebed
Kindermoment
Schriftlezingen: Jozua 7
Zingen: Ps. 49: 3 en 5 NB
Verkondiging. Thema: Niet bidden, maar bannen
1. Niet bidden…
2. … maar bannen.
Zingen: Ps. 2: 6 en 7 OB
Dankgebed
Collecte moment
Zingen:(staand) Ps. 145: 6 OB
Zegen

ZONDAG 12 JULI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Ps. 118: 1 & 9 (N.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 84: 1, 3 & 6 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: 1 Korinthe 15: 35-44
Zingen: Gez. 392: 1, 3 & 5 (LvdK) Blijf mij nabij
Lezing: H.C. Zondag 22, V&A 57 & 58

Zondag 22
Vraag 57 Welke troost schenkt u de opstanding des vlezes?
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus, haar Hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag 58 Welke troost biedt u het artikel over het eeuwige leven?

Antwoord: Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen.

Verkondiging: Thema: Dubbele troost!

1. De opstanding van het lichaam
2. Het eeuwig leven
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Gez. 300 (LvdK) Eens als de bazuinen klinken
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 68: 10 & 17 (O.B.)
Zegen

,