Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 24 maart | Viering Heilig Avondmaal

9:30 uur: Ds. J. Jonkman, Zeewolde
15:00 uur: Ds. J. Jonkman, Zeewolde

Zondag 31 maart

9:30 uur: Ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam
15:00 uur: Ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam

Zondag 7 april | Ochtenddienst = Zendingsdienst

9:30 uur: Ds. W. van ’t Spijker, Hilversum

15:00 uur: Ds. M.W. Vrijhof, Arnhem

ZONDAG 24 MAART | OCHTENDDIENST

Voorzang: Psalm 27: 2 en 7 NB
    Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Psalm 63: 1 en 2 DNP
1. U zoek ik, God, voor dag en dauw.
Hier in een land waar niets wil groeien,
laat U mijn hart van heimwee gloeien.
Ik ben zo dorstig naar uw trouw.
U hebt de macht, U bent verheven;
dat heb ik in uw huis gezien.
Ik zag uw liefde bovendien,
die mij meer waard is dan dit leven.

2. Ik roep uw naam aan, levenslang.
Ik steek mijn handen blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven,
omdat ik zoveel goeds ontvang.
In bed lig ik te mediteren:
steeds weer heeft U mij opgezocht.
Ik ben compleet aan U verknocht.
U houdt mij vast, niets kan mij deren.

    Wet
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 OB
    Gebed
    Schriftlezing: Jesaja 52:13  –  53:12
Zingen: Schriftberijmingen 12: 3 en 4
Hij, Man van smart, veroordeeld voor ’t gerecht,

    Verkondiging, Thema: “Christus in onze plaats”
Zingen: Psalm 40:2 en 7 NB
    Lezen tweede deel formulier
Zingen: Gezang 358 LvK:2 en 3
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,

    Na eerste tafel: Psalm 116: 3 en 4 OB
    Na tweede tafel: Psalm 116: 7 OB
    Na derde tafel: Psalm 116: 8 en 9 OB
    Na vierde tafel: Psalm 116: 10 OB
    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Opw 428: 1, 3, 4
Genade, zo oneindig groot

    Zegen

ZONDAG 24 MAART | MIDDAGDIENST

Voorzang: Gezang 392 LvK : 1, 3, 4, 5
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

    Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Psalm 80: 1, 2 DNP
1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder
en leid uw Israël weer verder.
Kom, koning, schijn vanaf uw troon
en red uw volk, uw eigen zoon.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

2. Heer, generaal van legermachten,
laat ons niet langer biddend wachten.
Wij drinken tranen bij ons brood;
de vijand spot met onze nood.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

    Gebed
    Kinderen naar het Bijbeluur
Inleiding tot de tafel: Psalm 84:3 NB
Na de tafel: Psalm 84: 4, 6 NB
    Lezing slotgedeelte van formulier
    Schriftlezing: Psalm 23
Zingen: Psalm 23: 1, 2, 3 OB
    Tekstlezing: Psalm 23:1
    Verkondiging: “De Heere is mijn herder”
Zingen: Gezang 293 LvK:1, 2
Wat de toekomst brenge moge

    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Schriftberijmingen 33: 1, 3
Wie zijn het die daar komen  

    Zegen