Preekrooster & Liturgieën

  ,

  AANKOMENDE DIENSTEN

  ZONDAG 4 MAART | MORGENDIENST

  Vierde lijdenszondag
  Voorzang: Ps. 121: 1 & 4 (O.B.)
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 16: 1 & 2 (DNP)
  Wet
  Zingen: Ps. 118: 9, 10 & 11 (O.B.)
  Gebed
  Schriftlezingen: Markus 9:30-37
  Zingen: Opwekking 706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
  Verkondiging: De grote tegenstelling
  Zingen: Gez. 177: 1, 4 & 5 (LvdK Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,)
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Schriftberijming 26: 3, 4 & 5 – In ‘t huis waar God zijn volk ontmoet,
  Zegen

  ZONDAG 4 MAART | MIDDAGDIENST

  Vierde lijdenszondag
  Voorzang: Ps. 134: 1,2 & 3 (O.B.)
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 100: 1,2 & 3 (O.B.)
  Gebed
  Schriftlezingen: 1 Timotheüs 3:1-10 en Titus 1:1-9
  Zingen: Gez. 476: 1, 4 & 5 (LvdK) – Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
  Lezing: Ned. Geloofsbelijdenis, Artikel 30 & 31
  Verkondiging: Hoezo ambtsdragers?
  Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Opwekking 672 – Heerser over alle dingen
  Geloofsbelijdenis (staand)
  Zingen: (staand) Ps. 89: 1 & 2 (DNP)
  Zegen