Preekrooster & Liturgieën

  ,

  AANKOMENDE DIENSTEN

  ZONDAG 17 SEPTEMBER | OCHTENDDIENST

  Viering Heilig Avondmaal

  Voorzang: Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 92: 3 (N.B.)
  Wet
  Zingen: Ps. 67: 1 & 3 (O.B.)
  Gebed
  Schriftlezingen: Johannes 6:32-58
  Zingen: Ps. 65: 5 & 6 (N.B.)
  Verkondiging. Thema: Broodnodig!
  Zingen: Gez. 75: 1 & 2 (LvdK) – U kennen, uit en tot U leven,
  Lezing van het tweede deel van het formulier
  Zingen: Ps. 116: 7 & 10 (O.B.)
  Bediening van het Heilig Avondmaal
  Zingen aan de tafel: Ps. 105: 1 / 2 / 3 (/ 16) (N.B.)
  Lezing van het slot van het formulier
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Joh. de Heer 140: 1 & 4 – Ik zie een poort wijd open staan
  Zegen

  ZONDAG 17 SEPTEMBER | MIDDAGDIENST

  Viering Heilig Avondmaal, Dankzegging en Nabetrachting

  Voorzang: Ps. 43: 4 & 5 (N.B.)
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 32: 4 & 6 (O.B.)
  Gebed
  Zingen: Joh. de Heer 542: 1, 3 & 4 Daar is kracht in het bloed
  Viering Heilig Avondmaal
  Zingen aan tafel: Ps. 105: 18 (N.B.)
  Afsluiting Heilig Avondmaal
  Schriftlezingen: Jakobus 2: 14-26
  Zingen: Ps. 92: 7 & 8 (N.B.)
  Lezing: Ned. Geloofsbelijdenis, Artikel 24
  Verkondiging: Thema: Door het geloof aan het werk!
  1. Gevolg van geloof
  2. Niets verdienstelijks
  3. Beloond uit genade

  Zingen: Gez. 78: 1, 2, 3 & 4 (LvdK) – Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg
  Geloofsbelijdenis (staand)
  Zingen: (staand) Ps. 108: 1 & 2 (O.B.)
  Zegen