Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 13 juni 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 20 juni 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 27 juni 9:30 uur: Prof. dr. H.J. Selderhuis
15:00 uur: Prof. dr. H.J. Selderhuis


Zondag 4 juli
9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 13 JUNI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 138: 1 & 3 OB
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 139: 1 & 14 OB
Wet
Zingen: Opwekking 350 Vader vol van vrees en schaamte
Gebed
Schriftlezingen: Hosea 1:1-12
Zingen: Gez. 451: 1, 2 & 3 LvdK Alle roem is uitgesloten
Verkondiging over: Hosea 1:1-2: Onmogelijke liefde!
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Psalm 73: 9 & 10 NB
Zegen

ZONDAG 13 JUNI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Schriftberijming 26: 1, 3 & 5
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 34: 1 & 9 (N.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Jakobus 3: 1-18
Zingen: Ps. 12: 1, 6 & 7 (O.B.)
Lezing: H.C. Zondag 43, vraag en antwoord 112
Verkondiging: Thema: Lieg niet!
1. Vorm
2. Bevrijding
Zingen: Gez. 328: 1 en 3 (LvdK) Here Jezus om Uw woord
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Opwekking 123 Groot is Uw trouw
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 35: 9 & 13 (O.B.)
Zegen

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,