Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 1 augustus

9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 8 augustus

9:30 uur: Leesdienst
15:00 uur: Ds. W.J. vd Velde, Doetinchem

Zondag 15 augustus

9:30 uur: Ds. W. v Wijk, Deventer
15:00 uur: Leesdienst

Zondag 22 augustus

9:30 uur: Drs. E.J. vd Linde, Capelle aan de IJssel

15:00 uur: Drs. E.J. vd Linde, Capelle aan de IJssel

Zondag 29 augustus

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 5 september

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 1 AUGUSTUS | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 65: 1 & 2 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Schriftberijming 2: 1, 3 & 4
Wet
Zingen: Ps. 32: 2 & 3 (DNP)
Gebed
Schriftlezingen: Hosea 4:1-19
Zingen: Ps. 106: 18, 19 & 20 (N.B.)
Verkondiging. Thema: Hos. 4:6: Een dikke onvoldoende!
1. Wat bedoelt Hij?
2. Hoe is dat gekomen?
3. Wat zijn de gevolgen?
Zingen: Ps. 42: 2, 3 & 5 (O.B.)
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon
Zegen

ZONDAG 1 AUGUSTUS | MIDDAGDIENST

Voorzang: Kinderlied: Kinderen van de Vader
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 25: 2 & 4 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Mattheus 4:18-22
Zingen: Kinderlied Volg het spoor
Verkondiging: Thema: Jezus en een nieuw begin
1. Wat laat je achter?
2. Wat krijg je ervoor terug?
Zingen: Johannes de Heer 150 Welk een vriend is onze Jezus,
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 87: 1, 3, 4 & 5 (O.B.)
Zegen

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,