Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 18 augustus
9: 30 uur: Ds. M.W. Vrijhof, Arnhem
15:00 uur: Ds. M.W. Vrijhof, Arnhem

Zondag 25 augustus
9: 30 uur: Student A. Veuger
15:00 uur: Student A. Veuger

Vrijdag 30 augustus
19:30 uur: Bevestiging en intrede van ds. van der Wal

Zondag 1 september
9: 30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 18 AUGUSTUS | OCHTENDDIENST

Voorzang: Opw 464 Wees stil
    Stil gebed
    Votum en groet
Zingen Ps 139: 1, 2 en 8 (DNP) 1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg,
terwijl U opvangt wat ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.

2. Geen ogenblik ben ik alleen.
HEER, U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
waar kan ik ooit uw Geest ontwijken?

8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER,
volkomen eerlijk voor U neer.
Peil alles wat ik denk of zeg;
neem het verkeerde in mij weg.
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

    Wetlezing
Zingen Opw 125 Heer, ik kom tot U
    Gebed om opening van het Woord
    Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17
Zingen Ps 65: 1 en 2 (OB)
    Tekstlezing
    Woordverkondiging
Zingen Gez. 473:1, 2, 3, 9 en 10 Neem mijn leven
    Gebed
    Collecte
Zingen Ps 118:1,14 (OB)
    Zegen(bede)

ZONDAG 18 AUGUSTUS | MIDDAGDIENST

Voorzang Opw 70 Heer onze God hoe heerlijk
    Stil gebed
    Votum en groet
Zingen Ps 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)
    Gebed om opening van het Woord
    Schriftlezing: Genesis 17:1-8 en Marcus 2:14-17
Zingen Ps 116: 1, 10 en 11 (OB)
    Tekstlezing
    Woordverkondiging
Zingen Gez. 47: 1, 2 en 3 Jezus die langs het water liep
    Gebed
    Collecte
Zingen Ps 117 (DNP) 1. Breng, volken, hulde aan de HEER.
Erken Hem, landen, geef Hem eer.
Zijn liefde stopt niet bij de grens,
zijn trouwe zorg geldt ieder mens.
In alle talen spreekt men luid
het heerlijk ‘halleluja’ uit!

    Geloofsbelijdenis
Zingen Opw 770 Hoe wonderlijk mooi
    Zegen(bede)

,