Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

ZONDAG 2 OKTOBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Opwekking 715 Wat hou ik van Uw huis
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 25: 2 & 6 (O.B.)
Wet
Zingen: Ps. 98: 2 & 3 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Exodus 33: 12-17
Zingen: Ps. 106: 8, 18 & 20 (N.B.)
Verkondiging. Thema: Onderweg!
Zingen: Gez. 293 LvK: 1, 2, 3 & 4 (LvdK) Wat de toekomst brengen moge,
Dankgebed
Kinderen van de zondagsschool en Samuel komen in de dienst
Zingen: Ps. 150: 1 & 2 (DNP)
Collecte moment
Zingen: Weerklank 356: 1, 2 & 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen

ZONDAG 2 OKTOBER  | MIDDAGDIENST

Voorzang: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 98: 1 & 2 (DNP)
Lezing vh doopformulier
Zingen: Ps. 100: 1, 2 & 4 (O.B.)
Kindermoment
Kinderlied: God kent jou vanaf het begin
Doopvragen aan de ouders
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Ps. 105: 5 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Jozua 4: 1-8
Zingen: Gez. 465 LvK: 1 & 2 Van U zijn alle dingen,
Verkondiging over: Jozua 4: 6: Wat is dat?
Zingen: Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot.
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Ps. 89: 1 & 2 (O.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Sela – Toekomst vol van hoop
Zegen

    ,