Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN


Zondag 16 januari
9.30 uur: Ds. W.J. vd Velde
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 23 januari
9.30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. W.J. vd Velde

Zondag 30 januari
9.30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 6 februari
9.30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds A. J. de Jong, Enschede

ZONDAG 16 JANUARI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Opwekking 797: Breng ons samen
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Psalm 119 vers 27 DNP
Wet
Zingen: Psalm 119 vers 53 en 86 OB: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Gebed
Schriftlezingen: Richteren 14:20-15:20
Zingen: Ps. 89 vers 1 en 3 OB
Verkondiging. Thema: Ondanks alles blijft God trouw!
1. Ongekende ellende
2. Ongewilde verlossing
3. Onoprechte dankbaarheid
Zingen: Opwekking 70 Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Psalm 111 vers 1 en 2 NB
Zegen

ZONDAG 16 JANUARI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Kinderlied: Ho! Stop! Sta eens even stil!
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 46:1-12
Zingen: Ps. 46, 1,4 en 6 OB
Verkondiging over: Ps. 46:9-12: : Stop! Hou op!
1 Bidden is terugtrekken
2 Bidden is herontdekken
3 Bidden is gedachten omleiden
Zingen: Joh. de Heer 413 Een vaste burcht
Dankgebed
Zingen: Ps. 139: 1, 2 & 14 NB
Gebed (vervolg)
Collecte moment
Zingen: Ps. 86: 2 & 3 DNP
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 18: 9 OB
Zegen

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,