Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 26 januari
9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Leesdienst

Zondag 2 februari 
9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 9 februari
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 16 februari
9:30 uur: Ds. A. vd Os
15:00 uur: Ds. F.W. vd Rhee

Zondag 23 februari
9:30 uur: Ds. A. vd Os
15:00 uur: Ds. F.W. vd Rhee

Zondag 1 maart

9:30 uur: Student A.J. de Jong
15:00 uur: Leesdienst

ZONDAG 26 JANUARI | OCHTEND

Voorzang: Ps. 150: 1 & 3 (O.B)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)

Zingen: Ps. 92: 5 & 6 (DNP)

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein.
De plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

6. Ze blijven heel hun leven,
hoe oud ook, groen en fris.
Hoe goed God voor hen is
blijkt uit wat zij Hem geven:
zij dragen rijpe vruchten
en brengen Hem de eer.
Hij is mijn rots, de HEER
naar wie ik toe mag vluchten.

Wet
Zingen: Ps. 102: 6 & 8 (N.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Nehemia 10:28-39
Zingen: Ps. 51: 6 & 7 (O.B.)
Verkondiging. Thema: Stilstaan en vooruitkijken
1. Waarom?
2. Hoe?
Zingen: Gez. 78: 1, 2 & 3 (LvdK)
   Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 277
   Machtig God, sterke Rots
Zegen

ZONDAG 26 JANUARI | MIDDAG

Voorzang: Psalm 84: 1 en 3 (O.B)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Gezang 328: 1,2 en 3
   Here Jezus, om Uw Woord
Gebed
Kinderen naar het Bijbeluur
Schriftlezingen: Jesaja 61 : 1 – 3
Zingen: Psalm 71: 1 (DNP)
1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
HEER, neem het op voor mij;
verlos mij, spreek mij vrij.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U hebt uw woord gegeven:
ik mag in vrijheid leven.

Schriftlezing: Lukas 4 : 14 – 30
Zingen: Psalm 71 : 4 (DNP)
4. Wil mij toch niet de rug toekeren
nu ik, bejaard en zwak,
naar uw bescherming snak.
Kijk hoe die schurken samenzweren.
Hoor hoe ze spottend praten:
‘Zijn God heeft hem verlaten.’

Verkondiging: Thema: Jezus en de inwoners van Nazareth
Zingen: Opwekking 60
   Voor uw liefde, Heer Jezus dank u wel
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 103 : 1 en 2 (O.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Gezang 444 LvK: 1,2 en 3
   Grote God, wij loven u
Zegenbede

,