Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 23 juni| Viering Heilig Avondmaal
9:30 uur: Ds J.H. Bonhof, Utrecht
15:00 uur: Ds J.H. Bonhof, Utrecht

Zondag 30 juni
9:30 uur: Ds G.P.M. van de Linden, Hilversum
15:00 uur: Ds G.P.M. van de Linden, Hilversum

Zondag 7 juli
9:30 uur: Stud. A.S. de Jong, Doetinchem
15:00 uur: Stud. A.S. de Jong, Doetinchem

ZONDAG 23 JUNI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Psalm 103:1,2,3 NB
    Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Gez.360 LvK : 1,2 en 3 Heer, wij komen vol verlangen
    Wet

Zingen: Psalm 32:1,2 DNP

1. Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen,
zodat zijn zware zonden niet meer wegen.
Gelukkig wie ervaart dat God vergeeft,
wie in het licht van zijn genade leeft.
Wat ik verkeerd deed, bleef om aandacht vragen.
Voortdurend voelde ik het aan mij knagen.
Terwijl ik zweeg zat God mij op de huid.
Ik kwijnde weg, mijn botten droogden uit.

2. Toen ik het niet meer volhield in mijn zonden

beleed ik alles. Ik zei onomwonden:
‘Mijn overtreding, HEER, beschuldigt mij’ –
en toen vergaf U graag, U sprak mij vrij!
Daarom zal wie oprecht is U aanbidden.
U laat zich vinden, HEER – dus zelfs te midden
van storm en tegenstroom ben ik niet bang:
U bent rondom mij met een jubelzang.

    Gebed

    Schriftlezing: Romeinen 8:1-11
Zingen: Schriftberijming 20:1,2,3 Wanneer de Heer
    Tekstlezing: Romeinen 8:1-2
    Kindermoment
    Verkondiging,
Zingen: Opwekking 737 Aan uw tafel
    Lezen tweede deel formulier
Zingen
Na eerste tafel: Psalm 116:1 OB
Na tweede tafel: Psalm 116: 7 OB
Na derde tafel: Psalm 116: 8 OB
Na vierde tafel: Psalm 116: 10 OB
    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Psalm 89:7,8 OB
    Zegen

ZONDAG 23 JUNI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Opw. 277 Machtig God
    Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Opw. 428 Genade, zo oneindig groot
    Gebed
Inleiding tot de tafel: Psalm 25:2,4,6 OB
Na de tafel: Psalm 25:7OB
    Na de viering verlaten de kinderen van het Bijbeluur de kerkzaal
    Lezing slotgedeelte van formulier
    Schriftlezing: Romeinen 8:12-19

Zingen: Psalm 1:1,2,3 DNP

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken.
Gelukkig wie de rijkdom wil ontdekken
van wat de HEER hem in zijn wetten leert,
wie daar verheugd steeds over mediteert.

2. Hij is een boom in goede grond geplant,
die is geworteld aan de waterkant.
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.

3. Het zal de wettelozen slecht vergaan:
zij kunnen in het oordeel niet bestaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren,
zo blaast God weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER beveiligt wie rechtvaardig is;
de zondaar eindigt in de duisternis.

    Tekstlezing: Romeinen 8:12-13

    Verkondiging
Zingen: Opw. 598 Machtige Heer
    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Psalm 73:9,10 NB
    Zegen

,