Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 20 oktober
9:30 uur: Ds. T. Wijnsma, Putten
15:00 uur: Ds. T. Wijnsma, Putten

Zondag 27 oktober
9:30 uur: Ds. J.G. Schenau, Nunspeet
15:00 uur: Ds. J.G. Schenau, Nunspeet

Zondag 3 november
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 20 OKTOBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Opwekking 462
   Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Psalm 103: 4 en 6 DNP
4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

6. Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren.
Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

Wet
Zingen: Psalm 103: 2 en 7 OB
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 103
Zingen: Op Toonhoogte 448 (54)
   Uw Woord is een lamp
Tekstlezing Psalm 103: 13
Verkondiging. Thema: Zoals een Vader!
Woorden van lof
Woorden van ontferming
Woorden die spreken van verantwoordelijkheid
Zingen: Lied 136
   Abba, Vader
Dankgebed
Zingen: Psalm 33: 11 OB
Zegen

ZONDAG 20 OKTOBER | MIDDAGDIENST

Voorzang: Gezang 231: 1, 3 en 4
   Wij knielen voor uw zetel neer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 440 (539)
   Lees je Bijbel bid elke dag

Gebed om opening v/h Woord
Kinderen naar het Bijbeluur
Schriftlezing: Lukas 16: 19-31
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 DNP
Tekstlezing: Lukas 16: 29b
Woordverkondiging: De rijke Lazarus en de arme man.
In dit tijdelijke leven
In de eeuwigheid
In onze realiteit
Zingen: Psalm 146: 3 en 5 OB
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 19: 5 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 785    Ik bouw op Jezus, anders niet
Zegen
Voorzang: Gezang 231 LvK : 1, 3 en 4    Wij knielen voor uw zetel neer

,