Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 11 april

9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Zondag 18 april
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. F. vd Ree, Veenendaal

Zondag 25 april
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 2 mei

9:30 uur: Ds. S.B. vd Meulen, Delft
15:00 uur: Ds. S.B. vd Meulen, Delf

ZONDAG 11 APRIL | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 91: 1 (DNP)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 119: 6, 29 en 49 (N.B.)
Wet
Zingen: Ps. 32: 1 & 4 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 24: 13-33
Zingen: Ps. 130: 3 & 4 (O.B.)
Verkondiging. Thema: Brandende harten
1. Ontkenning
2. Ontmoeting
3. Ontdekking
Zingen: Joh. De Heer 657 Ik wil zingen van mijn Heiland
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Gez. 304 (LvdK) God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Zegen

ZONDAG 11 APRIL | MIDDAGDIENST

Voorzang Ps. 100: 1, 3 & 4 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Kinderlied: Zie de zon, zie de maan
Gebed
Schriftlezingen: Galaten 5: 13-26 & Mattheüs 5:21-26
Zingen: Ps. 139: 1 & 6 (N.B.)
Lezing: H.C. Zondag 40, vraag en antwoord 105 t/m 107
Verkondiging: Thema: Hou van het leven!
1. Gebod
2. Wortel
3. Genezing
Zingen: Opwekking 355 U die mij geschapen hebt
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Ps. 87: 1, 3, 4 & 5 (O.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Gez. 21 vers 1 en 7 (LvdK)
Zegen

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,