Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 19 mei 
9:30 uur: Ds E.J. van der Linden, Rotterdam
15:00 uur: Ds E.J. van der Linden, Rotterdam
  
Zondag 26 mei

9:30 uur: Ds G. van de Groep, Heerde
15:00 uur: Ds G. van de Groep, Heerde

Donderdag 30 mei | Hemelvaartsdag
10:00 uur: Ds C. Westerink, Nijkerk.

Zondag 2 juni

9:30 uur: Ds W.W. Nijdam, Alblasserdam
15:00 uur: Ds W.W. Nijdam, Alblasserdam

ZONDAG 19 MEI | OCHTENDDIENST 

Voorzang: Psalm 63: 1,2, en 3 DNP
1. U zoek ik, God, voor dag en dauw.
Hier in een land waar niets wil groeien,
laat U mijn hart van heimwee gloeien.
Ik ben zo dorstig naar uw trouw.
U hebt de macht, U bent verheven;
dat heb ik in uw huis gezien.
Ik zag uw liefde bovendien,
die mij meer waard is dan dit leven.

2. Ik roep uw naam aan, levenslang.
Ik steek mijn handen blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven,
omdat ik zoveel goeds ontvang.
In bed lig ik te mediteren:
steeds weer heeft U mij opgezocht.
Ik ben compleet aan U verknocht.
U houdt mij vast, niets kan mij deren.

3. Laat iedereen die mij belaagt
een diep ellendig einde vinden.
Laat allen die mij liefst verslinden,
door wolven worden opgejaagd.
Hoewel mijn tegenstanders dreigen,
ik ben en blijf in God verblijd!
Hij zegent wie zich aan Hem wijdt,
maar leugenaars brengt Hij tot zwijgen.

    Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn Redder
    Wet
Zingen: Psalm 119:65 OB
    Gebed
Schriftlezingen: Romeinen 8: 18 – 37
    Kindermoment
Zingen: Opwekking 520: Wees mijn verlangen
    Tekstlezing/Verkondiging.
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 NB
    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Psalm 56:5 OB
    Zegen

ZONDAG 19 MEI | MIDDAGDIENS 

Voorzang: Psalm 8: 1, 2 en 3 DNP
1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog verheven.
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
U maakt uw luister wereldwijd bekend.
De hemel laat ons weten wie U bent.

2. De eerste woordjes die een kind kan uiten,
gebruikt U om uw vijanden te stuiten.
De kleuter is, wanneer hij met U praat,
een wapen dat de tegenstand verslaat.

3. Als ik de maan en sterren zie daarboven,
kan ik het wonder bijna niet geloven
dat U, o God, aan kleine mensen denkt.
Hoe kan het dat U hun uw liefde schenkt?

    Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus
    Gebed
    Doopformulier
    Kinderen naar voren.
Zingen: Op Toonhoogte 395: De Here zegent jou
    Doop
Zingen: Opwekking 430: Heer ik prijs uw grote naam
    Kinderen naar het Bijbeluur
    Schriftlezingen: Psalm 36 en Johannes 1: 1-9
Zingen: Psalm 99: 1 OB
    Tekstlezing en Verkondiging:
Zingen: Gezang 170 LvK: 2, 3 en 6: Arts aller zielen
    Dankgebed
    Collecte
Zingen: Psalm 99: 2 en 4 OB
    Zegen