Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 28 februari
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 7 maart
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Woensdag 10 maart

15:00 uur: samenkomst met de kinderen
19:30 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 14 maart
9:30 uur: Ds. Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. A Wagenaar Almelo

Zondag 21 maart 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 28 maart 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Vrijdag 2 april | Goede Vrijdag 19:30 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 4 april | Eerste Paasdag 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Maandag 5 april | Tweede paasdag 10:00 uur

ZONDAG 27 FEBRUARI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 84: 1 & 2 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 103, 4 & 6 (DNP)
Wet
Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 22: 24-34
Zingen: Gez. 177: 1, 2, 7 (LvdK)
Verkondiging Over: Luk. 22:31-32: Strijd in de lijdenstijd
1. Profetische waarschuwing
2. Priesterlijke voorbede
3. Koninklijke opdracht
Zingen: Joh. de Heer 283 Vaste rots van mijn behoud
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Ps. 68: 10 en 17 (O.B.)
Zegen

ZONDAG 27 FEBRUARI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Schriftberijming 25: 1 & 3
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 97, 1 en 6 NB
Gebed
Schriftlezingen: Exodus 3: 13-20 & Handelingen 4: 1-12
Zingen: Ps. 9: 1, 2, 10 & 11 (O.B.)
Lezing: H.C. Zondag 37+38, vraag en antwoord 99 t/m 102
Verkondiging: Thema: Gods Naam, mijn leven
1. Zonde
2. Eerbied
3. Eed
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Joh. De Heer 33 Daar ruist langs de wolken
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 73: 12 & 13 (O.B.)
Zegen

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,