Preekrooster & Liturgieën

  ,

  AANKOMENDE DIENSTEN

  ZONDAG 23 JUNI | MORGENDIENST

  Voorzang: Opwekking 672 Heerser over alle dingen
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 19: 4 & 5 (O.B.)
  Wet
  Zingen: Ps. 79: 3 & 5 (N.B.)
  Gebed
  Schriftlezingen: Daniël 9:1-27 (HSV)
  Zingen: Ps. 102: 1, 7 & 9 (O.B.)
  Verkondiging: Actie-Reactie
  1. Daniëls gebed
  2. Gods antwoord

  Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Gez. 440: 1, 2 & 4 (LvdK) Ik heb de vaste grond gevonden,
  Zegen

  ZONDAG 23 JUNI | MIDDAGDIENST

  Doopdienst
  Voorzang: Ps. 150: 1 (DNP)
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Ps. 25: 6 & 7 (O.B.)
  Lezing: Doopformulier
  Zingen: Ps. 100: 1, 2 & 4 (O.B.)
  Kindermoment
  Kinderlied: God kent jou vanaf het begin
  Doopvragen aan de ouders / Bediening van de Heilige Doop
  Zingen: Ps. 134: 3 (O.B.)
  Gebed
  Schriftlezingen: Psalm 119: 73-80 (HSV)
  Zingen: Ps. 119: 28 & 34 (N.B.)
  Verkondiging over: Ps. 119: 73: Geschapen met een doel
  1. Belijdenis
  2. Vraag
  3. Verlangen

  Zingen: Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot.
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Opwekking 811 Was mij witter dan sneeuw
  Geloofsbelijdenis (staand)
  Zingen: (staand) Opwekking 670 Op Hem rust mijn geloof
  Zegen