Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 17 oktober
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Zondag 24 oktober
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 31 oktober
9:30 uur: Ds. W. J. vd Velde, Doetinchem
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Woensdag 3 november | Dankdag voor gewas en arbeid
15.00 uur: kinderdienst
19.30 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 7 november
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 17 OKTOBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 42: 1 & 3 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 99: 1 & 2 (N.B.)
Wet
Zingen: Ps. 32: 1, 3 & 4 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Hosea 8:1-14
Zingen: Ps. 115: 2, 3 & 5 (O.B.)
Verkondiging. Thema: Je oogst wat je zaait
Zingen: Opwekking 429 God wijst mij een weg
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Schriftberijming 20: 2 & 3
Zegen

ZONDAG 17 OKTOBER | MIDDAGDIENST

Voorzang: Ps. 33: 1 & 11 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 99: 1 & 5 (DNP)
Gebed
Schriftlezingen: Romeinen 8: 1-17
Zingen: Ps. 146: 1 & 3 (O.B.)
Kinderlied: Elly en Rikkert – Onze Vader
Verkondiging: Thema: Abba, Vader!
1. Onze Vader
2. Die in de hemelen zijt
Zingen: Opwekking 136 Abba, Vader,
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Schriftberijming 26: 1, 3 & 4
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 103: 5 & 9 (N.B.)
Zegen

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,