Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 20 september
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 27 september

9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 4 oktober
9:30 uur: Ds. H. Fahner, Nunspeet

15:00 uur: Ds. H. Fahner, Nunspeet

Zondag 11 oktober
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 18 oktober
9:30 uur: Ds. G. Vos, Mijdrecht
15:00 uur: Ds. G. Vos, Mijdrecht

Zondag 25 oktober
9:30 uur: Ds. M. Oppenhuizen, Zwolle
15:00 uur: Ds. M. Oppenhuizen, Zwolle

Zondag 1 november
9:30 uur: Ds. Ds D. van der Wal.
15:00 uur: Ds. Ds D. van der Wal.

ZONDAG 20 SEPTEMBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 93: 1 & 4 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 42: 1, 3 & 5 (O.B.)
Wet
Zingen: Joh. De Heer 306 Op bergen en in dalen
Gebed
Schriftlezingen: Jona 1:4-17
Zingen: Elly en Rikkert – Jona
Verkondiging. Thema: God, Jona en de storm
Zingen: Gez. 118: 1 & 2 (LvdK)
Dankgebed
Collectemoment
Zingen: Ps. 33: 8 (N.B.)
Zegen

ZONDAG 20 SEPTEMBER | MIDDAGDIENST

Voorzang: Opwekking 407 Hoe groot zijt Gij
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 105: 1 & 5 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Ezechiël 36: 16-38
Zingen: Ps. 32: 1, 4 & 6 (O.B.)

Lezing: H.C. Zondag 26, V&A 69, 70 & 71
Zondag 26
Vraag 69: Hoe wordt gij in de Heilige Doop erbij bepaald en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Christus heeft dit uitwendig waterbad ingesteld en daarbij beloofd, dat ik even zeker met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt, gewassen ben.

Vraag 70:
Wat betekent dit: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?
Antw: Het wil zeggen: van God uit genade vergeving der zonden ontvangen te hebben om het bloed van Christus, dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer van de zonden afsterven en in een godvruchtig en onberispelijk leven wandelen.

Vraag 71:
Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij ons even zeker met zijn bloed en Geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden?
Antw: In de woorden waarmee Hij de doop heeft ingesteld: Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:19). En: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden (Mar. 16:16). Deze belofte wordt herhaald waar de Schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt (Tit. 3:5; Hand. 22:16).

Verkondiging: Thema: De Heilige Doop
1. Bepaald en verzekerd
2. Vergeven en vernieuwd
3. Beloofd en vervuld

Zingen: Sela: Doop
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Ps. 73: 9 & 10 (N.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Gez. 481: 1 & 4 (LvdK)
Zegen

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,