Preekrooster & Liturgieën

In navolging van de adviezen van het RIVM is besloten om alle bijeenkomsten van de gemeente af te gelasten, voorlopig tot en met 1 juni 2020. Dit betekent ook dat we als gemeente geen zondagse samenkomsten houden zoals we die gewend zijn. Wel is het mogelijk om de aankomende periode online diensten mee te luisteren op de gebruikelijke tijdstippen.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 31 mei | 1e Pinksterdag
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Maandag 1 juni | 2e Pinksterdag
10:00: spreker, Walter Hobelman
Thema: Hier wil ik bij horen!

Zondag 7 juni
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 14 juni 
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 21 juni 
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 28 juni
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 5 juli
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 31 MEI | OCHTENDDIENST

Voorzang: Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Ps. 65: 1 & 2 OB
Wet
Zingen: Opwekking 334 Heer Uw licht en uw liefde schijnen
Gebed
Schriftlezingen: Handelingen 2:1-13
Zingen: Gez. 304: 1, 2 & 3 (LvdK) God is getrouw
Kindermoment
Zingen: Op Toonhoogte 2015, lied 414 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Verkondiging. Thema: Pinksteren, feest van de vervulling!

1. De dag
2. Het huis
3. Het hart
Zingen: Gez. 147: 1, 3 & 6 (Evang. Liedbundel) Heer ik hoor van rijke zegen
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 67: 2 & 3 NB
Zegen

ZONDAG 31 MEI | MIDDAGDIENST

Voorzang: Ps. 121: 1, 2 & 4 OB
Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Gez. 437: 1, 2 & 3 (LvdK) Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Gebed
Schriftlezingen: Johannes 16:5-15
Zingen: Joh. de Heer 57 Er komen stromen van zegen
Kindermoment
Zingen: liefde, blijdschap, vrede Opwekking kids 70

Verkondiging: Thema: Wat doet de Heilige Geest?

1. In de wereld
2. In de kerk
Zingen: Gez. 477 (LvdK) Geest van hierboven
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 118: 7 & 14 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 456 (LvdK) Zegen ons algoede
Zegen

,