Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 23 februari
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 1 maart

9:30 uur: Student A.J. de Jong
15:00 uur: Leesdienst

Zondag 8 maart
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Woensdag 11 maart | biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur: samenkomst met de kinderen
19.30 uur: Ds D. van der Wal

Zondag 15 maart
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 22 maart
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 29 maart
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 5 april
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 23 FEBRUARI | OCHTEND

Voorzang: Ps. 138: 1 & 4 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 42: 1 & 3 (O.B.)
Wet
Zingen: Opwekking 350
   Vader, vol van vrees en schaamte
Gebed
Schriftlezingen: Mattheüs 16: 13-28
Zingen: Gez. 34: 1, 4, 7 & 9
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Verkondiging. Thema: De weg van het kruis

1. Aangewezen
2. Tegengesproken
3. Toegepast
Zingen: Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 91: 1 (DNP)
1. Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden –
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.
Zegen

ZONDAG 23 FEBRUARI | MIDDAG

Voorzang: Ps. 150: 1 (N.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 18: 1 & 9 (N.B.)
Bijbels onderwijs
Zingen: Ps. 100: 1, 2 & 4 (O.B.)
Doopvragen aan de ouders
Kindermoment
Kinderlied: Opwekking Kids 77
God kent jou vanaf het begin
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Ps. 105:5 (O.B.)
Kinderen naar het Bijbeluur
Gebed
Schriftlezingen: Jeremia 29:1-14
Zingen: Ps. 145: 3 (O.B.)

Verkondiging over Jer. 29:11


Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

,