Preekrooster & Liturgieën

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

AANKOMENDE DIENSTEN

Zondag 2 augustus
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
   Huwelijksbevestiging Robert en Janna Houwers

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 9 augustus
9:30 uur: Ds J.J. Lof, Doetinchem
15:00 uur: Ds J.J. Lof, Doetinchem

Zondag 16 augustus
9:30 uur: Leesdienst
15:00 uur: Dr. D. Visser, Amersfoort

Zondag 23 augustus
9:30 uur: Student S. Bulten, Enschede
15:00 uur: Student S. Bulten, Enschede

Zondag 30 augustus
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 6 september
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 2 AUGUSTUS | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 122: 1 & 3 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 139: 1 & 14 (O.B.)
Wet
Zingen: Ps. 85: 1 & 4 (N.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Mattheus 5:1-9 & Romeinen 12:16-21
Zingen: Ps. 72: 1 & 2 (N.B.)
Verkondiging. Thema: Matth. 5:9: Zalig zijn de vredestichters
1. Waar begin je?
2. Wat doe je?
3. Wat gebeurt er met je?
Zingen: Gez. 285: 1, 3 & 4 (LvdK)
Bijbels onderwijs vanuit het huwelijksformulier
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Bevestiging huwelijk
Zegenbede
Zingen: Ps. 134: 3 (O.B.)
Dankgebed
Overhandiging geschenk
Collecte moment
Zingen:(staand) Opwekking 501 Laat uw vrede heersen
Zegen

ZONDAG 2 AUGUSTUS | MIDDAGDIENST

Voorzang: Opwekking 350 Vader vol van vrees en schaamte
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 84: 1 & 2 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Efeziërs 6:10-14B
Zingen: Opwekking 727 Ik zal niet uit zijn hand
Kindermoment
Verkondiging: Thema: Bescherm jouw hart!
Zingen: Opwekking 124 Ik bouw op U
Dankgebed
Collecte moment
Zingen Ps. 63: 1, 2 & 3 (N.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Gez. 429: 1 & 3 (LvdK) Wie maar de goede God laat zorgen
Zegen

Download voor de kinderen

,