Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN

ZONDAG 27 NOVEMBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 84: 1 & 3 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 119: 45 & 65 (O.B.)
Wet
Zingen: Opwekking 350 Vader, vol van vrees en schaamte,
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 1:1-18 & Johannes 1: 1-3
Zingen: Gez. 476: 1, 4 & 5 (LvdK) Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Verkondiging
Zingen: Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Dankgebed
Kinderen van de zondagsschool en Samuel komen in de kerk
Collecte moment
Zingen: Ps. 33: 2 & 3 (DNP)
Zegen

ZONDAG 27 NOVEMBER  | MIDDAGDIENST

Voorzang: Ps. 150: 1 & 2 (DNP)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 96: 1 & 6 (O.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 1 – 9 en Efeze 1:1-23
Zingen: Ps. 33: 2, 7 & 8 (N.B.)
Lezing: Ned. Geloofsbelijdenis, art. 8 & 9
Verkondiging: Thema: Drie en Een!?
1. Leer
2. Leven
Zingen: Opwekking 320 Ere zij aan God, de Vader,
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Ps. 145: 1 & 2(O.B.)
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Gez. 44: 1 & 3 (LvdK) Dankt, dankt nu allen God
Zegen

    ,