Preekrooster & Liturgieën

  ,

  AANKOMENDE DIENSTEN

  ZONDAG 2 APRIL | MIDDAGDIENST

  Voorzang: Ps. 116: 1, 2 & 3 (O.B.)
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Gez. 177: 1, 3 & 6 (LvdK) – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
  Wet
  Zingen: Opwekking 811 – Witter dan sneeuw
  Gebed
  Schriftlezingen: Psalm 22:1-32
  Zingen: Ps. 22: 1, 6 & 11 (N.B.)
  Verkondiging. (Nooit) alleen!?
  Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Ps. 22: 12 & 16 (O.B.)
  Zegen

  ZONDAG 2 APRIL | MIDDAGDIENST

  Voorzang: Zingende gezegend lied 190: 1, 2
  Stil gebed/Votum/Groet (staand)
  Zingen: Psalm 25: 2, 7 NB
  Gebed
  Schriftlezingen: 1 Petrus 1: 3-12
  Zingen: Psalm 144: 2, 6 NB
  Lezing: Gewone catechismus vraag en antwoord 31
  Verkondiging
  Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn
  Dankgebed
  Collecte moment
  Zingen: Psalm 56: 5, 6 OB
  Geloofsbelijdenis (staand)
  Zingen: (staand) Gezang 257 LvK: 1 – Halleluja, eeuwig dank en ere,
  Zegen