Preekrooster & Liturgieën

In navolging van de adviezen van het RIVM is besloten om alle bijeenkomsten van de gemeente af te gelasten, voorlopig tot en met 1 juni 2020. Dit betekent ook dat we als gemeente geen zondagse samenkomsten houden zoals we die gewend zijn. Wel is het mogelijk om de aankomende periode online diensten mee te luisteren op de gebruikelijke tijdstippen.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

AANKOMENDE DIENSTEN

Vrijdag 10 april | Goede Vrijdag
19:30 uur: Ds. D. van der Wal
Collectes: 1: Kerkelijke Kassen (TUA), 2: Kerk

Zondag 12 april | Eerste Paasdag
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal
Collectes: 1: Zending, 2: Kerk

Maandag 13 april | Tweede Paasdag
10:00 uur: Muzikaal uur met overdenking
Zondag 19 april
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal Collectes: 1: Kerkelijke Kassen (Evangelisatie), 2: Kerk

Zondag 26 april
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal Collectes: 1: Kerkelijke Kassen (Pastoraat in de Gezondheidszorg) 2: Kerk

Zondag 3 mei 9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal
Collectes: 1: Kerkelijke Kassen (Kerkjeugd en Onderwijs), 2: Kerk

VRIJDAG 10 APRIL | GOEDE VRIJDAG

Voorzang: Psalm 22: 1 en 14 (OB)
Stil gebed/Votum/Groet
Zingen: Weerklank 140: 1, 2 en 8 Als ik in gedachten sta
Gebed
Schriftlezing: Matthëus 27: 33-50
Zingen: Sela – Via Dolorosa

Verkondiging: Het is volbracht!


Zingen: Gez. 183: O hoofd bedekt met wonden

Dankgebed
Zingen: Ps. 103: 1 & 6 (O.B.)
Zegen

ZONDAG 12 APRIL | OCHTEND

Voor de dienst wordt gespeeld door fam. Houwers:
Vaste Rots van mijn behoud

Voorzang: Gez. 259 Halleluja Lof zij het Lam
Stil gebed /Votum /Groet
Zingen: Ps. 21: 1, 5 & 13 (O.B.)
Wet
Zingen: Gez. 221: 1 ,2, en 3 (LvdK) Wees gegroet gij eersteling der dagen
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 28:1-10
Zingen: Hij leeft (Maria kwam bij het graf)

Verkondiging. Thema: De plaats waar Hij gelegen heeft’

1. De herinnering
2. De Zekerheid
3. De Opdracht
Zingen: Gez. 215: 1,2 en 3 (LvdK) Christus onze Heer verrees
Dankgebed
Zingen: Ps. 118: 7 & 14 (O.B.)
Zegen
Na de zegen wordt gespeeld:
U zij de glorie
Daar juicht een toon
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

ZONDAG 12 APRIL | MIDDAG

Voorzang: Opwekking 44 Geprezen zij de Heer
Stil gebed /Votum /Groet
Zingen: Ps. 43: 3 & 4 (O.B.)
Gebed
Kinderlied: Weet je dat de lente komt?
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-9
Zingen: Opwekking 213 U zij de Glorie couplet 1 en 3
Verkondiging: Levende hoop!
Zingen: Opwekking 214 couplet 1, 2 en 3 Ik wandel in het licht met Jezus
Dankgebed
Zingen: Ps. 89: 1 & 7 (O.B.)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68: 10 (O.B.)
Zegen

,