Preekrooster & Liturgieën

AANKOMENDE DIENSTEN


Zondag 29 november
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Zondag 6 december
9:30 uur: Ds. D. van der Wal
15:00 uur: Ds. D. van der Wal


Zondag 13 december

9:30 uur: Ds. Wagenaar, Almelo

15:00 uur: Ds. Wagenaar, Almelo

Zondag 20 december

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

Vrijdag 25 december | Eerste Kerstdag

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

18.30 uur: Kinderkerstfeest, digitaal

Zaterdag 26 december | Tweede Kerstdag

10:00 uur: Welkomstdienst


Zondag 27 december

9:30 uur: Student S. Bulten, Enschede

15:00 uur: Leesdienst
 
Donderdag 31 december | Oudjaarsdag

19.30 uur: Ds. D. van der Wal


Vrijdag 1 januari | Nieuwjaarsag 

10.00 uur: Ds D. van der Wal


Zondag 3 januari

9:30 uur: Ds. D. van der Wal

15:00 uur: Ds. D. van der Wal

ZONDAG 29 NOVEMBER | OCHTENDDIENST

Voorzang: Ps. 65: 1 & 2 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 119: 40 & 66 (N.B.)
Wet
Zingen: Gez. 117 LvK: 1, 4 & 7
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 1:5-25
Zingen: Ps. 141: 1, 2, 7 & 9 (O.B.)
Verkondiging. Thema: Met stomheid geslagen
Zingen: Gez. 118 LvK Op U mijn Heiland wil ik hopen
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Opwekking 277 Machtig God, Sterke God
Zegen

ZONDAG 29 NOVEMBER | MIDDAGDIENST

Voorzang: Ps. 33: 1 (O.B.)
Stil gebed/Votum/Groet (staand)
Zingen: Ps. 95: 1 & 3 (N.B.)
Gebed
Schriftlezingen: Matth. 16:15-19 & 18:15-20
Zingen: Gez. 168 LvK : 1, 5 & 6
Lezing: H.C. Zondag 31, V&A 83, 84 & 85
Verkondiging: Thema: Gods koninkrijk
1. Hemelrijk en haar sleutels
2. De sleutel die opent
3. De sleutel die sluit
Zingen: Opwekking 575 Jezus alleen
Dankgebed
Collecte moment
Zingen: Gez. 303 LvK: 1,2 & 4 De ware kerk des Heren
Geloofsbelijdenis (staand)
Zingen: (staand) Ps. 66: 8 & 10 (O.B.)
Zegen

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

Thuis kan via Givt gegeven worden aan de collecte doelen.

Klik hier voor uitleg over het geven met Givt vanuit huis.
Een gift kan ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0300 2347 16 o.v.v. het collectedoel.

,