Kinderwerk

Noach

Tijdens de kerkdiensten zijn de baby’s en kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, welkom bij de oppas: Noach.  

Samuël

Iedere zondagochtend is er in de Molenschuur een peuterclub voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Het lesmateriaal dat gebruikt wordt komt uit mappen van Timotheüs. De ochtenden zien er globaal als volgt uit:

Eerst lekker spelen tot ongeveer 10:00 uur.

Dan aan tafel om wat te drinken en een koekje te eten.

Vervolgens wordt er een verhaal verteld, gebeden en een werkje gemaakt.

Ook zingen we samen liedjes.

Soms is er aan het eind van de ochtend nog wat tijd voor een spelletje of om nog even buiten te spelen.

Zondagschool

De Zondagsschool is er voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, en vindt plaats tijdens de ochtenddienst. Kinderen van gasten zijn daarbij ook van harte welkom. We gaan in de vakanties gewoon door m.u.v. de Kerstvakantie.

In de zomermaanden houden we de Zomerzondagsschool. Dit wijkt weinig af van de normale zondagsschoolochtenden. Het verschil is dat we in de zomermaanden met een thema werken. We bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna doen we een spel of is er een bijpassend knutselwerkje.

In deze waardevolle ochtenden leren we de kinderen door de Bijbelverhalen heen, dat ze kinderen van God zijn, schaapjes van de Goede Herder.

Markus 10:13 Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet

Kom in de Kring

Kom In De Kring” of afgekort KIDK is een club voor kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool. De clubavonden zijn op vrijdagavond in de even weken van 18:30 – 20:00 uur.

Groepen

Groep 1: Houdt club in de zondagschoolruimte.
In deze groep zitten kinderen uit groep 4 en 5.
Groep 2: Heeft club in de Molenschuur
In deze groep zitten de kinderen uit groep 6 en 7.
Groep 3: Heeft club in de Schakel.
In deze groep zitten kinderen uit groep 7 en 8.

KIDK Avonden

We beginnen met gebed en zingen uit de eigen liedjesmap of opwekking. Vervolgens wordt er een Bijbelverhaal verteld of uit de Bijbel gelezen, daarna praten we hier nog even met elkaar over door. Na een pauze is er vaak een spel of een creatieve activiteit. De onderwerpen voor deze clubavonden komen uit de kinderwerkmap van de HGJB.

Naast deze “gewone” clubavonden hebben we ook een aantal bijzondere avonden.
Op deze avonden doen we dan iets bijzonders zoals een vossenjacht. Wat voor activiteit we doen verschilt per keer en per jaar.
Daarnaast gaan we een avond in het seizoen op ouderenbezoek. In kleine groepjes gaan de kinderen met een leiding op bezoek bij ouderen uit de gemeente. Op deze manier leren we van elkaar wat ons bezig houdt, maar ook wat het geloof voor anderen kan betekenen.
Alle kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten zijn van harte welkom!

Bijbeluur

Voor wie is Bijbeluur?

Kinderen die van de zondagsschool af zijn t/m groep 8 van de basisschool, onderverdeeld in twee groepen:
‘De Spoorzoekers’ – kinderen die van de zondagsschool af zijn t/m groep 6.
‘De Verkenners’ – kinderen uit groep 7 en 8.

Wanneer is Bijbeluur?

Bijbeluur is het hele jaar door op zondag tijdens de middagdienst, met uitzondering van de zomervakantie, kerstvakantie en de feestdagen.
De kinderen maken het begin van de kerkdienst in de kerk mee. Na het openingsgebed gaan de kinderen met de leiders naar de Schakel.

Wat is de visie van Bijbeluur?

Kinderen via Bijbelverhalen en gesprekken laten kennismaken met de kern van het christelijk geloof. Wie mogen ze zijn in de ogen van hun Hemelse vader. Wie Is Jezus Christus voor hen als Zoon van God die 2000 jaar gelden naar deze aarde is gekomen om voor een ieder te sterven en op te staan uit de dood. Die overwinnaar is en ook nu in deze tijd ook kinderen wil laten zien dat geloof in Hem een realiteit is.

Wat is het doel van deze vroeg catechese?

– Vergroten van de Bijbelkennis d.m.v. verhalen uit de Bijbel.
– Kinderen leren over Gods weg met mensen (heilsgeschiedenis).
– Hen oproepen om het spoor van God te gaan volgen.
– Inzicht in opbouw en samenhang van Bijbelboeken en –verhalen.

Hoe doen we dat?

Door Bijbelverhalen, gebruik van de methode On Track en materiaal daarbij en gesprekken n.a.v. de verhalen en onderwerpen. Ook worden soms kleine opdrachten mee naar huis gegeven.

Sing4Jesus

Het kinderkoor Sing4Jesus bestaat uit enthousiaste kinderen en tieners vanaf de leeftijd van 7 jaar.

We oefenen één keer per 14 dagen op donderdagavond in de Molenschuur van 18:00 tot 19:45 uur. Halverwege is er een pauze en doen we vaak een spel.

We zingen liedjes die gaan over het geloof in God en over alledaagse dingen die je als Christen zoal meemaakt.

Website Sing4Jesus

Tijdens het seizoen organiseren we 1 of 2 keer een kijk-en-zing-mee en hebben we een gezellig uitje.