Privacy Policy

Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door de Christelijke Gereformeerde kerk te Aalten, hierna te noemen CGK-Aalten. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. CGK-Aalten kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Privacy statement
CGK-Aalten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door CGK-Aalten worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan CGK-Aalten geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. CGK-Aalten stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.
Verwerking persoonsgegevens

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of toesturen van informatie. Bij verzending van een groepsmail wordt gebruik gemaakt van blind carbon copy (BCC.)

Cookies
CGK-Aalten maakt géén gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten.
Links
Deze site bevat geen links naar andere sites.
Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy policy? Stuur een e-mail naar info@cgkaalten.nl