Kerkdienst bezoeken

JE BENT VAN HARTE WELKOM OM EEN KERKDIENST BIJ TE WONEN!

Iedere zondag zijn er twee erediensten.
’s Morgens: 9:30 uur.
’s Middags: September t/m april: 15:00 uur.
’s Middags: Mei t/m augustus 16:30 uur.


De diensten verlopen volgens een vaste liturgie. We zingen liederen uit verschillende bundels, zoals Psalmen, Johannes de Heer en Opwekking. Dit wordt allemaal geprojecteerd op de beamer. Bijbelgedeelten lezen we uit de Herziene Statenvertaling.

Aan de kinderen wordt ook gedacht.
Tijdens de ochtenddienst is er oppas (0 t/m 2,5 jaar), peutergroep (2,5 t/m 3 jaar) en zondagsschool (4 t/m 7 jaar). Tijdens de middagdiensten is er oppas en bijbeluur.
Klik op de pagina Kinderwerk om meer te lezen.