Kerkdienst bezoeken

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken, ook voor gasten. Niet zoals we gewend zijn, maar met de nodige aanpassingen en alleen op uitnodiging. Meer informatie hierover vind je op de homepage van deze website.

JE BENT VAN HARTE WELKOM OM EEN KERKDIENST BIJ TE WONEN!

Iedere zondag zijn er twee erediensten.
’s Morgens om 9:30 uur. ’s Middags om 15:00 uur.

De diensten verlopen volgens een vaste liturgie. We zingen liederen uit verschillende bundels, zoals Psalmen, Johannes de Heer en Opwekking. Dit wordt allemaal geprojecteerd op de beamer. Bijbelgedeelten lezen we uit de Herziene Statenvertaling.

Aan de kinderen wordt ook gedacht.
Tijdens de ochtenddienst is er oppas (0 t/m 2,5 jaar), peutergroep (2,5 t/m 3 jaar) en zondagsschool (4 t/m 7 jaar). Tijdens de middagdiensten is er oppas en bijbeluur.
Klik op de pagina Kinderwerk om meer te lezen.