Jeugdwerk

Werkend Wacht Ik

Werkend Wacht Ik is een jeugdvereniging met leden tussen de 16 en 26 jaar oud. Een keer in de twee weken komen we op zondag bij elkaar na de middagdienst.

MIDDAGEN

Tijdens deze middagen beginnen we samen met het zingen van een aantal liederen. Vervolgens gaan we in groepen uiteen. In deze groepen behandelen we een bijbelstudie of een themastudie die elke keer door een viertal verschillende leden wordt gemaakt. Daarnaast worden er ieder jaar activiteiten georganiseerd. Je bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen!

Samen Eén

Samen Eén is een jeugdvereniging voor tieners van 12 tot en met 16 jaar. De club bestaat uit groepen met vaste leiding, die met de groep ‘doorgroeien’ tot de leeftijd van 16 jaar. De clubavonden zijn één keer in de twee weken op zondag.

MIDDAGEN

We beginnen met gebed en zingen een aantal liederen. Hierna wordt het thema besproken door de inleider(s). In de pauze is er ruimte voor ontmoeting met elkaar en is er wat te drinken. Na de pauze wordt er nog een korte afwisseling verzorgd door een tiener. Dit is meestal in de vorm van een spel of iets dergelijks.
Naast de clubavonden worden er enkele gezamenlijke activiteiten georganiseerd en gaan we in de zomer op kamp.