Middagdienst 10-12-2017 CGK Aalten  

Voorganger: Ds. A. Brons  

Avondmaal en Nabetrachting 

 

Voorzang: Gez. 118 (LvK Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen) 

 

Stil gebed 

 

Votum 

 

Groet 

 

Zingen Ps. 42: 1, 5 

 

Gebed 

 

Kinderen naar het Bijbeluur 

 

Inleiding tot de tafel: Gez. 358: 1, 3 (LvK; Genadig Heer, die al mijn zwakheid) 

 

 Na de tafel: Gez. 358 LvK: 5, 6 

 

Lezing slotgedeelte van formulier 

 

Schriftlezing: Psalm 130: 5-8, 33: 18-22 

 

Zingen: Ps. 130: 3, 4 

 

Verkondiging: tekst Psalm 130: 5-8 

 

Zingen: Ps. 27: 7 

  

Dankgebed 

 

Zingen (onder voorspel kollekte)Ps. 33: 8 N.B. 

 

Zegen 

Laatst aangepast op zaterdag 09 december 2017 11:05