Voorzang: ps 65:1 en 2 NB

 

Stil gebed (staand)

 

Votum (staand)

 

Groet (staand)

 

Zingen: Opwekking 167: samen in de naam van Jezus

 

Gebed

 

Kinderen naar het Bijbeluur

 

Schriftlezingen: 1 korinthe 1:1-17

 

Zingen: ps 119:53

 

Verkondiging: Tekstlezing 1 kor 1: 4 en 10

 

Zingen: ps 133:1 en 3

 

Dankgebed

 

Zingen (onder voorspel kollekte) ps 116:10

 

Geloofsbelijdenis (staand)

 

Zingen: (staand) Liedboek 303:1,2,3 de ware kerk des Heeren

 

Zegen

Laatst aangepast op vrijdag 20 oktober 2017 11:37