WIE WIJ ZIJN

Vanuit Gods woord geleid door de drie-enige God (Vader – Zoon – Heilige Geest) willen we als Chr. Geref. gemeente te Aalten in al onze geledingen groeien: in de relatie met God (leren en vieren), in de relatie met elkaar (pastoraal en dienend) en in relatie met de wereld (getuigen). We willen dat doen in het spoor van de gereformeerde traditie, zoals die verwoord is in onze belijdenisgeschriften. Meer informatie over het landelijk kerkverband vind je op cgk.nl

WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven dat God de wereld geschapen heeft en leiding geeft aan ons leven. De Bijbel is het Woord van God, dat spreekt tot alle mensen. Het is de enige norm voor heel ons leven. Naast de Bijbel nemen de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) een belangrijke rol in. Die drie vormen samen een goede samenvatting van wat wij geloven.

WAT ONS BINDT

De samenbindende factor in onze gemeente is het verlangen om te leven in overeenstemming met de Bijbel, die we aanvaarden en liefhebben als het onfeilbare Woord van God.
Het samenleven van de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten concentreert zich rond de zondagen met de erediensten. Ook is er een bloeiend verenigingsleven.

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er twee erediensten.
’s Morgens om 9:30 uur. ’s Middags om 15:00 uur.

Aankomende diensten

Voor de kinderen

Tijdens de ochtenddienst is er oppas (0 t/m 2,5 jaar), peutergroep (2,5 t/m 3 jaar) en zondagsschool (4 t/m 7 jaar). Tijdens de middagdiensten is er oppas en bijbeluur.

Meer over kinderwerk

Nieuws

Zangdienst 2e Paasdag

Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden van deze website. Als u een bestaande gebruiker bent, logt u dan in. Nieuwe gebruikers kunnen zich hieronder aanmelden.Aanmelden voor bestaande gebruikersGebruikersnaamWachtwoord Onthoud mij  Nieuwe[…]

Lees meer

13 maart: Biddag met de kinderen

Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden van deze website. Als u een bestaande gebruiker bent, logt u dan in. Nieuwe gebruikers kunnen zich hieronder aanmelden.Aanmelden voor bestaande gebruikersGebruikersnaamWachtwoord Onthoud mij  Nieuwe[…]

Lees meer

Kavelboekje talentenveiling

  Vrijdag 15 februari is het zo ver: de talentenveiling! We hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk mensen komen om te bieden op alle prachtige aangeboden, talenten, diensten en[…]

Lees meer