Mannenvereniging 1 Cor. 12: 21


De mannenvereniging is opgericht op 11 februari 1932. Iedere 2e en 4e woensdag van de maand komen wij samen, uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus. De samenkomsten worden gehouden in ons kerkgebouw. De vereniging heeft ong. 25 leden van uiteenlopende leeftijd, waarvan een groot deel de avonden bezoekt. Iedere bijeenkomst staat in het teken van Bijbelstudie. Wij doen dit met behulp van het blad 'de Saamwerker', dit is een uitgave van de bond voor Chr. Geref. mannenverenigingen. Iedere keer is een andere broeder aan de beurt om de inleiding te verzorgen. Zo komen diverse thema’s uit het oude en nieuwe testament aan de orde. Samenkomen rondom een geopende Bijbel, kritische gesprekken op broederlijke toon: verdiepend en verrijkend. Van harte hopen wij dat we zo steeds meer onder de indruk komen van het rijke Woord van God en van het verlossingswerk van Zijn zoon, onze Here Jezus Christus. Tot opbouw van ons geloof en tot Zijn eer!

 
.. en het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u

niet nodig.

 

Laatst aangepast op zaterdag 29 maart 2014 07:15